Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kissconsulting Oy
Kristianinkatu 15 00170 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö ja rekisteriasiat

Maarika Maury
maarika@kissconsulting.fi
puh. +358 (0)50 590 0412
puh. +358 (0)9 6227 0090

Vastaamme kolmen (3) arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Kissconsulting Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteitten luominen ja ylläpito, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely kontaktointiin ja verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän käyttämien viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Yhteyslokit
Asiakkaalta saadut muut tiedot (kuten asiakssuhteeseen liittyvät tiedot, reklamaatiot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, jne.)
Reksiterinpitäjän kontaktointiin ja asiakssuhteen hoitoon liittyvät ja kirjaamat taustatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot.
Rekisteritiedot on pääsääntöisesti kerätty henkilön asemaa tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa olevista tiedoista.
Muut lähteet, kuten uutiskirjeet, koulutus- /tapahtumakutsut ja -tilaisuudet.
Tietojen keräämiseen ja päivittämiseen voidaan käyttää yleisesti saatavilla olevia julkisia ja yksityisiä rekistereitä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen tarkastaminen, poistaminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tietoja voidaan korjata tai poistaa henkilön vaatimuksesta tai rekisterinpitäjän toimesta asiakassuhteen ylläpidon, päättymisen tai muun vastaavan syyn johdosta. Henkilö voi kieltää Kissconsulting Oy:tä henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Tarkastustai kieltopyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Henkilö- ja asiakassuhdetiedot säilytetään luottamuksellisina.
Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joiden on työnsä puolesta välttämätöntä käsitellä tallennettuja tietoja.
TAKAISIN ETUSIVULLE